ร่วมบริจาค

฿
Give once option 1 image
เงินบริจาคของท่าน สามารถจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาด ที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาดได้กว่า 10,000 ลิตร

เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เปลี่ยนเป็นรายเดือน?

รู้หรือไม่ว่า
คุณสามารถบริจาคเงินต่อครั้งน้อยลง แต่ยั่งยืนกว่าได้?

ด้วยเปลี่ยนการบริจาค 0 บาท ให้เป็นการบริจาคแบบรายเดือนแทน

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ
เพื่อเด็กทุกคน
ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ
เพื่อเด็กทุกคน
฿
Give once option 1 image
เงินบริจาคของท่าน สามารถจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาด ที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาดได้กว่า 10,000 ลิตร

เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เปลี่ยนเป็นรายเดือน?

รู้หรือไม่ว่า
คุณสามารถบริจาคเงินต่อครั้งน้อยลง แต่ยั่งยืนกว่าได้?

ด้วยเปลี่ยนการบริจาค 0 บาท ให้เป็นการบริจาคแบบรายเดือนแทน

ทำไมควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

การบริจาคของท่าน สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเด็กได้

ยูนิเซฟเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการทำงานเกี่ยวกับเด็ก โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เด็กทั่วโลกได้รับการเริ่มต้นที่ดีที่สุด ได้รับวัคซีนที่จำเป็น การศึกษาที่มีคุณภาพ การปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง การถูกทำร้าย การถูกทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังมุ่งแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้พวกเขา และช่วยให้พวกเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ตอนนี้ โดยการบริจาคแบบรายเดือนและรายครั้ง ผ่านช่องทางออนไลน์

การบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟมีกองทุนที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ในระยะยาว คุณคือส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เด็กมีชีวิตรอดปลอดภัย และมีอนาคตที่สดใสได้

เพิ่มเติม
เด็กหญิงกำลังยิ้มสดใส

ทำไมควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

การบริจาคของท่าน สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเด็กได้

ยูนิเซฟเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการทำงานเกี่ยวกับเด็ก โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เด็กทั่วโลกได้รับการเริ่มต้นที่ดีที่สุด ได้รับวัคซีนที่จำเป็น การศึกษาที่มีคุณภาพ การปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง การถูกทำร้าย การถูกทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังมุ่งแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้พวกเขา และช่วยให้พวกเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ตอนนี้ โดยการบริจาคแบบรายเดือนและรายครั้ง ผ่านช่องทางออนไลน์

การบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟมีกองทุนที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ในระยะยาว คุณคือส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เด็กมีชีวิตรอดปลอดภัย และมีอนาคตที่สดใสได้

เพิ่มเติม

ยืนหยัดต่อสู้กับ
ไวรัสโควิด-19

ร่วมกันช่วยเหลือ

เด็ก ๆ ในประเทศไทย และทั่วโลก

Charity icon แคมเปญทั้งหมด

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อปกป้องเด็กทุกคน จากการระบาดของโรคโควิด-19 Type-A

การรับมือและต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือการป้องกันการระบาดในวงกว้าง ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก ๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานะ เชื้อชาติ และศาสนา โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาด

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อปกป้องเด็กทุกคน จากการระบาดของโรคโควิด-19 Type-A

การรับมือและต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือการป้องกันการระบาดในวงกว้าง ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก ๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานะ เชื้อชาติ และศาสนา โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาด

ช่วยยูนิเซฟมอบกล่องมหัศจรรย์ เพื่อให้โลกการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไม่หยุดชะงัก

การเรียนรู้ของเด็กเล็กไม่ควรจะหยุดชะงักแม้ต้องหยุดอยู่บ้าน ร่วมกับยูนิเซฟจัดหากล่องมหัศจรรย์ ประกอบด้วยของเล่นเหมาะสม และจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก อายุ 2-5 ขวบ รวมถึงคู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อมอบให้เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด โลกแห่งการเรียนรู้ของพวกเขาจะต้องดำเนินต่อไปในช่วงที่เกิดวิกฤติ

ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือเด็กในเยเมน

ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างหนักในพื้นที่ประเทศเยเมน เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้รอดชีวิต จากผลกระทบของความขัดแย้ง และมีโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิตเด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรง

เงินบริจาคของคุณในแต่ละเดือน สามารถจัดส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินกว่า 48 ซองต่อเดือน ให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดสารอาหารรุนแรง การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ยูนิเซฟกองทุนที่มั่นคง และยั่งยืนนำไปสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ในระยะยาว

ของขวัญ
เพื่อการกุศลของยูนิเซฟ
ที่คุณสามารถมอบให้เด็กๆ
ของขวัญทั้งหมด
ดาวน์โหลดฟรี
e-books
เปิดโลกเรียนรู้