อยากได้ 5000000
39 %
199
ท่าน

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ
เพื่อปกป้องเด็กทุกคน
จากการระบาดของโรคโควิด-19

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ
เพื่อปกป้องเด็กทุกคน
จากการระบาดของโรคโควิด-19

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟเพื่อปกป้องเด็กทุกคนจากการระบาดของโรคโควิด-19

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟเพื่อปกป้องเด็กทุกคนจากการระบาดของโรคโควิด-19

ยูนิเซฟจะไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ
จนกว่าเด็กทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ยูนิเซฟประกาศระดมทุนกว่า 21,100 ล้านบาททั่วโลก เพื่อรับมือและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะรุนแรงไปกว่านี้

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นอันดับแรก และหากเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยเพียงพอแล้ว ยูนิเซฟจะนำเงินทุนที่เหลือเพื่อช่วยเด็กในประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

การทำงานของยูนิเซฟในการรับมือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

การรับมือและต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือการป้องกันการระบาดในวงกว้าง ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก ๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานะ เชื้อชาติ และศาสนา โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาด

รูปกราฟฟิคสบู่และเจลล้างมือ
จัดส่งสบู่และเจลล้างมือเกือบ 10,000 ชิ้นไปยัง จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง โดยแจกจ่ายให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติและครอบครัว เพื่อช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเสริมกำลังในการป้องกันโรคในชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงอื่น
รูปกราฟฟิคน้ำยาตรวจโควิด-19
มอบน้ำยาตรวจโควิด-19 แก่สถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสถาบันบำราศราดูรสามารถใช้น้ำยาตรวจโควิด-19 สำหรับเครื่องอัตโนมัติ ช่วยตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
รูปกราฟฟิคเจลล้างมือ
จัดหาอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย เช่น สบู่ เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน สถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ/และสถานพัฒนา และฟื้นฟูภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติ สถานดูแลเด็กพิการ เด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด
รูปกราฟฟิคกล้องวิดีโอ
ผลิตและแจกจ่ายสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กตามช่วงวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษา สถานบริการด้านสวัสดิการของรัฐ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รวมถึงสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
รูปกราฟฟิคหูฟังแพทย์
สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงการประสานงานกับกรมควบคุมโรค สำหรับการให้ข้อมูลกับชุมชนดังกล่าวเป็นภาษาพม่า เขมร และลาว
รูปกราฟฟิคตัวเล่นวิดีโอ
ผลิตวิดีโอและแผนภาพข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ในสื่อและบนโซเซียลมีเดีย
รูปกราฟฟิคกราฟข้อมูล
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางที่สุด และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองทางสังคมให้กับกลุ่มที่เปราะบางที่สุด

การทำงานของยูนิเซฟในการรับมือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

การทำงานของยูนิเซฟเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก

  • จัดส่งสิ่งของจำเป็นทางการแพทย์ เช่น ชุดป้องกันเชื้อ หน้ากากอนามัย แว่นตา และถุงมือ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงาน
  • เตรียมความพร้อมในด้านแผนการตั้งรับ โดยเฉพาะในประเทศที่ระบบสาธารณสุขอ่อนแอ
  • ช่วยให้ประชาชนเรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องและบริการด้านสุขอนามัยมากขึ้น
  • ขยายองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อลดการแพร่ระบาดในชุมชนต่าง ๆ
  • ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อส่งเสริมบริการด้านการคุ้มครองต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ การเยียวยาจิตสังคม และจัดการเรียนทางไกลให้แก่เด็กทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่เปราะบางที่สุด

#LoveDeliveryFest (เลิฟ เดลิเวอรี่ เฟส)

ยูนิเซฟจัดเทศกาลดนตรีการกุศลออนไลน์ครั้งแรก “เลิฟ เดลิเวอรี่ เฟส” โดยงานนี้ได้รวบรวมสุดยอดศิลปินนักร้องระดับประเทศเอาไว้มากถึง 26 กลุ่มศิลปินด้วยกัน เพื่อมาร่วมกันระดมทุนช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมมอบความบันเทิง ส่งความรัก ความห่วงใยให้กับแฟน ๆ ที่แม้ว่าในช่วงนี้เราต่างต้องรักษาระยะห่างทางกาย แต่งานนี้จะช่วยเชื่อมระยะทางใจเราไว้ไม่ให้ห่างกัน

รับชมย้อนหลัง #LoveDeliveryFest ได้ที่นี่ หรือ Youtube Channel: WorkpointOfficial

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อปกป้องเด็กทุกคน จากการระบาดของโรคโควิด-19
กล่องสิ่งของช่วยเหลือของ unicef
โปรดช่วยยูนิเซฟหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

กล่องสิ่งของช่วยเหลือของ unicef
โปรดช่วยยูนิเซฟหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้