ร่วมบริจาคเพื่อ ช่วยเหลือเด็กในเยเมน

ร่วมบริจาคเพื่อ ช่วยเหลือเด็กในเยเมน

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กในเยเมน

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กในเยเมน

ยูนิเซฟจะไม่หยุดให้ความช่วยเหลือจนกว่าเด็กทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19

  • เด็กกว่า 12 ล้านคน กำลังต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยด่วนที่สุด
  • ขณะนี้ เด็กเกือบ 1.2 ล้านคน อาศัยอยู่ในพื้นที่มีความขัดแย้ง และต้องพบเห็นภาพความรุนแรงต่าง ๆ
  • 1 ใน 5 ของโรงเรียนถูกทำลาย หรือถูกใช้เป็นพื้นที่หลบภัย หรือเป็นพื้นที่ทางการทหาร
  • เด็กกว่า 2 ล้านคนป่วยจากโรคขาดสารอาหารรุนแรง

เยเมน ซึ่งเป็นประเทศในแถบตะวันออกกลาง กำลังตกอยู่ในวิกฤตทางมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดในโลก ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชากรกว่า 24 ล้านคน รวมทั้งเด็ก ๆ กว่า 12 ล้านคน พวกเขากำลังต้องการอาหาร น้ำ การรักษาพยาบาล การดูแลด้านสุขอนามัย และการศึกษา

เยเมน ซึ่งเป็นประเทศในแถบตะวันออกกลาง กำลังตกอยู่ในวิกฤตทางมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดในโลก ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชากรกว่า 24 ล้านคน รวมทั้งเด็ก ๆ กว่า 12 ล้านคน พวกเขากำลังต้องการอาหาร น้ำ การรักษาพยาบาล การดูแลด้านสุขอนามัย และการศึกษา

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของยูนิเซฟ ในประเทศเยเมน

ยูนิเซฟอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้ได้มากที่สุดอย่างเร่งด่วนที่สุด ผ่านความช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งสิ่งของจำเป็นหรือการจัดบริการต่าง ๆ เช่น การฉีดวัคซีน จัดหาน้ำสะอาด บริการด้านสุขอนามัย แจกจ่ายอาหารบำบัดฉุกเฉิน ยารักษาโรค และชุดปฐมพยาบาล ให้แก่เด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะเปราะบางที่สุดในพื้นที่ที่เข้าถึงยากที่สุด

นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังช่วยให้เด็ก ๆ ได้กลับไปเรียนหนังสือ ส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็น ฝึกอาชีพ ตลอดจนให้การดูแลเยียวยาด้านจิตสังคมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายของครูกว่า 128,000 คน ที่ไม่ได้รับเงินเดือนมากว่า 2 ปี และฝึกอบรมครูในการดูแลและคำแนะนำแก่เด็ก ๆ ที่ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงจากสงคราม

สิ่งของจำเป็นที่รอจัดส่งให้เด็ก ๆ
เด็กกำลังกินอาหารบำบัดฉุกเฉิน

ยูนิเซฟจัดส่งชุดเครื่องมือตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 10,000 ชุดในล็อตแรกทางอากาศ เพื่อช่วยเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ชุดตรวจนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการคัดกรองให้มากยิ่งขึ้น และกำลังจะส่งชุดตรวจเพิ่มเติมอีก 8,000 ชุดในการส่งของครั้งต่อไป

ความช่วยเหลือของยูนิเซฟ และพันธมิตร ในปี พ.ศ. 2562

ช่วยประชากรเกือบ 6.9 ล้านคน เข้าถึงน้ำสะอาด
ช่วยประชากรเกือบ 6.9 ล้านคน เข้าถึงน้ำสะอาด
รักษาเด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรงกว่า 340,000 คน
รักษาเด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรงกว่า 340,000 คน
ให้ความรู้แก่ประชากรกว่า 2.1 ล้านคนเรื่องความเสี่ยงของกับระเบิด
ให้ความรู้แก่ประชากรกว่า 2.1 ล้านคนเรื่องความเสี่ยงของกับระเบิด
ให้การเยียวยาด้านจิตสังคมแก่เด็กและผู้ดูแลกว่า 620,000 คน
ให้การเยียวยาด้านจิตสังคมแก่เด็กและผู้ดูแลกว่า 620,000 คน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี กว่า 11.8 ล้านคน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี กว่า 11.8 ล้านคน
ดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 2.5 ล้านคน
ดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 2.5 ล้านคน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตเด็ก ๆ ในประเทศเยเมนจากวิกฤตอันเลวร้าย
ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือเด็กในเยเมน
ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างหนักในพื้นที่ประเทศเยเมน เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้รอดชีวิต จากผลกระทบของความขัดแย้ง และมีโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตเด็ก ๆ ในประเทศเยเมนจากวิกฤตอันเลวร้าย
ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือเด็กในเยเมน
ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างหนักในพื้นที่ประเทศเยเมน เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้รอดชีวิต จากผลกระทบของความขัดแย้ง และมีโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้