ร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิต เด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรง

ร่วมบริจาคเพื่อ ช่วยเหลือเด็กในเยเมน

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิต เด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรง

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิต
เด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรง

ร่วมบริจาคกับยูนิเซฟตอนนี้ เพื่อช่วยชีวิตเด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรง ด้วยอาหารบำบัดฉุกเฉิน และนมเพื่อการบำบัด

เด็กกว่า 47 ล้านคนกำลังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะขาดสารอาหาร เช่น หนูน้อยฮูไชและหนูน้อยเฟเวอร์ โปรดช่วยพวกเขาตอนนี้

โรคขาดสารอาหารรุนแรงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี การป้องกัน และรักษาจึงสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เด็ก ๆ มีชีวิตรอดปลอดภัย และมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไป

ไม่ควรมีเด็กคนไหนที่ต้องเจอกับความหิวโหย หรือร่างกายอ่อนเพลียเพราะขาดสารอาหารรุนแรง
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นทุกวัน และยังมีเด็กอีกมากมายในโลกที่เสียชีวิตเพราะโรคขาดสารอาหาร

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารเลวร้ายลง ส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี กว่า 47 ล้านคนเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่ประสบความรุนแรงและความขัดแย้ง

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารเลวร้ายลง ส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี กว่า 47 ล้านคนเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่ประสบความรุนแรงและความขัดแย้ง

การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ยูนิเซฟกองทุนที่มั่นคง และยั่งยืนนำไปสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารรุนแรงได้

อาหารบำบัดฉุกเฉิน
เพียง 100 บาท

สามารถซื้ออาหารบำบัดฉุกเฉินได้ 8 ซอง (ซองละ 92 กรัม) ซึ่งสามารถรักษาเด็กที่กำลังจะเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรงได้ 2-3 วัน

นมเพื่อการบำบัด
เพียง 100 บาท

สามารถซื้อนมเพื่อการบำบัด ซึ่งจะช่วยรักษาเด็กที่กำลังจะเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรงได้ 5 วัน

การสนับสนุนของท่านจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่เปราะบางเหล่านี้ได้
เงินบริจาคของคุณ สามารถจัดส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินกว่า 40 ซอง ให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดสารอาหารรุนแรง
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การสนับสนุนของท่านจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่เปราะบางเหล่านี้ได้
เงินบริจาคของคุณ สามารถจัดส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินกว่า 40 ซอง ให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดสารอาหารรุนแรง
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้