ร่วมมือกันช่วยยูนิเซฟ มอบกล่องมหัศจรรย์เพื่อช่วยให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ดำเนินต่อไปในช่วงที่เกิดวิกฤต

วิกฤตการณ์โควิด-19 คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่เด็ก ๆ มากมายในกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดหรือในพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญ ไม่มีโอกาสเล่นและการเข้าถึงการสนับสนุนการเรียนรู้และการกระตุ้นพัฒนาการสมองที่เหมาะสม

โปรดช่วยยูนิเซฟจัดหากล่องมหัศจรรย์ 1,000 กล่อง ที่ประกอบด้วยของเล่นเหมาะสมและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก อายุ 2-5 ขวบ รวมถึงคู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อมอบให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด

ร่วมมือกันช่วยยูนิเซฟ มอบกล่องมหัศจรรย์เพื่อช่วยให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ดำเนินต่อไปในช่วงที่เกิดวิกฤต

วิกฤตการณ์โควิด-19 คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่เด็ก ๆ มากมายในกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดหรือในพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญ ไม่มีโอกาสเล่นและการเข้าถึงการสนับสนุนการเรียนรู้และการกระตุ้นพัฒนาการสมองที่เหมาะสม

โปรดช่วยยูนิเซฟจัดหากล่องมหัศจรรย์ 1,000 กล่อง ที่ประกอบด้วยของเล่นเหมาะสมและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก อายุ 2-5 ขวบ รวมถึงคู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อมอบให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาในช่วงยากลำบากนี้

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาในช่วงยากลำบากนี้

ยูนิเซฟจะไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ
จนกว่าเด็กทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19

โลโก้แคมเปญจ์กล่องมหัศจรรย์

ในราคา 1,000 บาท ต่อกล่อง ต่อครอบครัว กล่องมหัศจรรย์จะประกอบไปด้วย

ของเล่นฝึกทักษะการแยกรูปทรง
ของเล่นฝึกทักษะการแยกรูปทรง
ของเล่นฝึกทักษะการแยกรูปทรง
ของเล่นฝึกทักษะการแยกรูปทรง
หนังสือนิทาน และหนังสือนิทานระบายสี
หนังสือนิทาน และหนังสือนิทานระบายสี
หนังสือนิทานระบายสีภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ
หนังสือนิทานระบายสีภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ
สมุดวาดรูป สมุดระบายสี พร้อมสีเทียน
สมุดวาดรูป สมุดระบายสี พร้อมสีเทียน
ลูกบอลหลากสี
ลูกบอลหลากสี
ตัวต่อเสริมสร้างจินตนาการ
ตัวต่อเสริมสร้างจินตนาการ
คู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย
คู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย

หนังสือนิทาน สมุดระบายสี พร้อมด้วยของเล่นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะทั้ง 7 ด้านของเด็ก

สติปัญญา

ความคิด
สร้างสรรค์

ภาษา

จริยธรรม

การจัดการ
กับอารมณ์

ทักษะสังคม

การเคลื่อนไหว

รูปประกอบตัวเลือก 500 บาท
เงินบริจาคของคุณ จะนำไปซื้อกล่องมหัศจรรย์ ที่ประกอบด้วยของเล่นที่เหมาะสม และจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก รวมถึงคู่มือผู้ปกครอง เพื่อมอบให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

รูปประกอบตัวเลือก 500 บาท
เงินบริจาคของคุณ จะนำไปซื้อกล่องมหัศจรรย์ ที่ประกอบด้วยของเล่นที่เหมาะสม และจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก รวมถึงคู่มือผู้ปกครอง เพื่อมอบให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้